About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

 Přednášky, reportáže a vysílání z festivalů /  Avadesign69 /  5. říjen 2017

Téměř 15 let praktikuji terapie za pomocí technik HAP (hlubinná abreaktivní psychoterapie), RSK (rodinné a systemické konstelace) a metody EFT. Zhruba před čtvrt rokem jsem na You tube sledoval záznam ukázky techniky AccessBars®. Po deseti minutách jsem zjistil, že pociťuji stejnou energii v sobě, energetické pole okolo mě a pocity, které popisovala dáma, jež v oné ukázce byla klientkou. S úžasem jsem pochopil, že předváděná technika je založena na kvantovém léčení a není omezena časem ani prostorem. Následně jsem prošel nejprve praktikujícím a dále učitelským kurzem této metody.
http://accessacademy.cz

 

Související videa