About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

 Přednášky, reportáže a vysílání z festivalů /  Avadesign69 /  10. srpen 2017

"Sebeléčebný pud - sebeléčení zánětlivých onemocnění" je sebeléčebná metoda, která pochází z našeho vrozeného sebeléčebného pudu. Přednášející  popisuje jakým způsobem si třeba provádět cílenou hloubkovou masáž do ložiska nemoci. Pomocí názorných ukázek se každý z nás naučí být sám sobě prvním lékařem - léčitelem. Naučí se provádět dva základní úkony. 

1. Samovyšetření - hledání příčiny zdravotního problému. Neboť bez vyšetření není léčení. 

2. Léčení - tedy naordinování a používání léčebného prostředku, který umí vyléčit příčinu 80% zdravotních problémů. 

http://www.samoliecba.com

Související videa