About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

 Přednášky, reportáže a vysílání z festivalů /  Avadesign69 /  22. únor 2019

Tématem přednášky je práce s "negativními luciferskými vlivy" v rámci terapie HAP. Regresní terapie HAP řeší jednak trvalé zpracování engramů (pozn. bolestných událostí v minulosti, které se stávají zátěžemi v podobě nemocí, traumaty atd.). Dále pak vliv tzv. přivtělených duší u klienta, a v některých případech i negativně působící astrální vlivy. Mezi těmito vlivy můžeme nalézt i vliv "lucifersky" pokušitelský. Luciferská gnóze je pak takové pojetí, které láká člověka do sféry sebezbožštění, okouzlení a pýchy. Do dualitního pnutí mezi světlem a temnotou. Odtrhává jej od světa pozemského, ale také od pokory a skromnosti, do slibů skvělých duchovních seberealizací. Ve skutečnosti jej ale uvězňuje v iluzích a přeludech.
http://dusesvit.cz

Související videa