About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

 Přednášky, reportáže a vysílání z festivalů /  Avadesign69 /  22. únor 2019

Jmenuji se Lenka Estereth Jirasová https://www.chramsvetla.cz.
Jsem regresní terapeut, pracuji s energiemi jako léčite, šaman. Čistím aury a prostory, dělám přednášky a semináře.
V tomto videu jsem Vám chtěla představit regresní terapii, jako vyjímečnou metodu, která je velmi přínosná pro zdraví na všech rovinách, ale i pro naši vnitřní harmonii, transformaci , sebepoznání a seberealizaci. Je to metoda, která nás napojuje na potenciál naší duše a pomáhá nám najít naše kořeny, pomáhá nám pochopit kdo jsme a proč jsme sem přišli, ale také to, proč se nám v životech dějí ty určité věci, proč prožíváme život jak ho prožíváme, proč si do života určité situace přitahujeme . Tato metoda nám dává možnost s problémy pracovat a odblokovat je. Dále jsem Vám touto přednáškou chtěla přiblížit čištění aury a prostor, tak jak to provádím v mé praxi, co to obnáší a co tím lze řešit a jak to vlastně probíhá.
Moc bych si přála, aby tyto informace byly pro vás obohacením, aby vám to pomohlo v pochopení těchto léčivých technik, aby vás to zbavilo strachu z neznáma, abyste mohli s vnitřním klidem v případě potřeby tyto věci absolvovat a dovolili si žít kvalitnější život, bez strachů, úzkostí , depresí a stále se opakujících zatěžujících schémat na různých rovinách. A abyste si dovolili , se naplno napojit na vaši duši, naplno se napojit na svůj energetický potenciál a mohli tak realizovat svůj plán duše, to proč jste sem přišli.

Výroba:
portál osobního rozvoje
PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Související videa