Zákazník vyplněním údajů na formuláři Přihlášky dává najevo svůj souhlas s tím, aby společnost Tomáš Balej, Agentura Ano, J. Tomáška 51, 337 01 Rokycany po dobu své činnosti zpracovávala a uchovávala údaje v rozsahu uvedeném v těchto dokumentech a používala je k marketingovým účelům. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 a dalšími platnými předpisy. Osobní údaje jsou chráněny proti zcizení a zneužití a nejsou zpřístupněny třetím stranám. Na základě osobní písemné žádosti bude provedena oprava, doplnění či likvidace údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.

ikona souhlasim