Anotace festival Miluj svůj život

VÁŠEŇ/KLID/PLYNUTÍ: BOLESTI SEXUALITY

praktická dílna

Vášeň – Klid – Plynutí : tři pilíře života.

Životní postoje a tvary, které jsem v sobě vytvořila.

Žiji je a ověřuji si tak v praxi, že vedou k naplnění – a jejich prožitek je naplněním už sám o sobě.

Praktickou dílnu chystám coby pomyslný most pro ty z vás,kdo jsou na stejné pouti:

*toužíte-li cítit a vnímat něhu a lásku, až do konečků prstů,

*prahnete-li po odpovědích na niterné otázky,

*jste-li rozhodnuti pochopit, proč vám v životě stále cosi podstatného chybí.

Vše, co v sobě při objevování vášně – klidu – plynutí najdete, se vám stane zdrojem životní energie a osobní moci. Zakořeníte a uvolníte se. A až se z nového úhlu pohledu rozhlédnete po dosavadním životě, můžete konečně najít přirozený směr, který bude správně odpovídat vašim opravdovým potřebám.

Praktická dílna je určena ženám. Důvod?

*aby mohla v klidu vyjít na povrch zranění a frustrace. O sexuálních otázkách budou ženy snáze hovořit mezi sebou.

*společným propojením vytvoříme důvěrný a bezpečný prostor. Prostor, kde je možné vyjít ven, ukázat se. Do té míry, jak vám to bude příjemné.  

Součástí dílny bude konstelace. Vzhledem k tématu – bolesti sexuality –může konstelace vyžadovat odvahu a ochotu se věcí dotknout, odkrýt je a řešit. Prosím pouvažujte předem, zda si přejete rodinnou konstelaci postavit a kam ji potřebujete zaměřit.

Pokud s účastí na praktické dílně váháte, ale přitahuje vás, ozvěte se mi. Společně vše vyjasníme.

S respektem, něhou a láskou

Hanka Ajasta

www.ajasta.cz