Anotace festival Miluj svůj život

V nemoci vytéká z duše námi vytvořená disharmonie do těla.

Naše cítění, mluvení, myšlení a jednání má své obsahy. Tyto obsahy zaznamenáváme

do našeho vědomí, podvědomí, do orgánů i buněk našeho těla, do duše a do konstelací planet. Obsahy mohou být negativní, vyvolávající nemoci, nevolnost, starosti aj. a pozitivní, přinášející harmonii, tedy zdraví, také pocit radosti a štěstí a vnášejí moudrost do našeho jednání. Podle zákona stejné přitahuje stejné se k nám obsahy těchto záznamů opět vracejí jako účinky. Jak je poznáme, jak s těmito záznamy můžeme pracovat každý den, jakou pomoc při tom máme a jak můžeme rozvíjet sebeléčivé síly? O tom všem si budeme povídat na našem společném setkání, na přednášce.