Anotace festival Miluj svůj život

Seminář Meditace jako cesta vás seznámí s přínosem meditací a zároveň se do meditace i ponoříte ve skupině. Více snad nemusím o meditacích psát – určitě si budeme o meditacích povídat.
Také vám prozradím něco, co se jen málokde učí a na co se zapomíná, přestože je to velmi zásadní fakt.

Meditacemi se zabývám už více než 20 let. Od té doby jsem měla dost možností poznat a více rozumět rozmanitým strukturám mysli a pocitů člověka. Dozvíte se o různých druzích změn vědomí a práce s nimi.

Ludmila Pražáková
terapie, mentální chirurgie, reiki, Tanec 7 smyslů

„Moje práce spočívá především v uzdravování lidí. Zároveň také chci umožnit lidem hluboké duchovní zážitky a ukázat jim, že to, o čem již celé věky hovoří mystici a moudří lidé světa, je skutečně pravda, kterou můžeme prožít právě teď. Chci otevřít modernímu člověku přitažlivou a jasnou cestu a dát mu vhodné nástroje, aby mohl žít šťastnější a láskyplnější každodenní všední život – v práci, ve vztazích, v materiální, sociální, osobní i duchovní oblasti. Každý totiž může být nadaný, autentický a láskyplný člověk, jehož duchovní hloubka může být na zjevné úrovni doprovázena po všech stránkách vydařeným životem.“

Ludmila je terapeutka, léčitelka a lektorka, zakladatelka Slunečního větru – centra zdraví a osobního rozvoje. Má více než čtrnáctiletou praxi jako psychoterapeutka v pražské psychiatrické nemocnici Bohnice, kde si našla svůj osobitý a jedinečný přístup k člověku. Jako léčitelka pracuje 20 let. Střípek její práce je zachycen v dokumentu ČT režisérky Theodory Remundové „Když v tom jedou ženy“. Jako autorka projektu Tanec 7 smyslů citlivě vede účastníky seminářů k prastaré moudrosti a k probuzení samoozdravných procesů.

www.liduse.cz – pro lepší představu o mně
www.slunecnivitr.cz – informace o mé práci