Anotace festival Miluj svůj život

Také si někdy pokládáte otázky „Kdo vlastně skutečně jsme?“, „Jak jsme vznikli?“, „Co je naší podstatou?“, „Pocházíme opravdu ze Země“?, „Proč tu jsme, co je naším cílem, záměrem?“, „Proč tu prožíváme tolik bolesti, utrpení, zklamání, smutku...?“, „Proč vlastně vůbec prožíváme to, co prožíváme?“, „Proč naše touhy a přání často nejsou naplněny a je tak těžké žít ve všem podle svých představ?“, „Je tu vůbec možné být opravdu šťastný, naplněný, spokojený, zdravý, v celkové harmonii a lásce, jen plynout, přirozeně mít vše, co potřebuji, bez usilování, boje, překonávání, snahy...?“ a „Jak toho tedy dosáhnout?“

Přijďte na tematické setkání s Hani Růžičkovou, které proběhne v sobotu odpoledne na festivalu Miluj svůj život a dozvíte se odpovědi na tyto otázky, ale i mnohé jiné, které jí sami můžete v průběhu moderovaného pořadu položit. Setkáním s Hani Růžičkovou, kterou již znáte jako autorku Terapie Mysli a nyní nově i jako průvodkyni úžasnou Terapií Pocitu, Vás bude provázet a otázky pokládat či ty Vaše zprostředkovávat absolventka výukových kurzů Terapie Mysli Jana Raková. I tato mladá krásná žena si díky Terapii Mysli a nově i fascinující Terapii Pocitu neuvěřitelně změnila život podle svých představ a kromě mnoha jiného si kvůli tomu již dlouho užívá nádherný šťastný a naplněný partnerský vztah.

Hani Růžičková již mnoho let pomáhá lidem od jejich trápení, ať se týkají čehokoli. Nejčastěji za ní chodí vyřešit své problémy ti, kteří nejsou spokojeni s něčím ve svých partnerských, ale i jiných vztazích, ti, kteří nejsou spokojeni sami se sebou, například vnímají pocity méněcennosti, nedostatečnosti, viny, vlastní neschopnosti, či se jim v něčem nelíbí jejich tělo apod., ti, kteří hledají sami sebe a svoji životní či pracovní cestu, ti, kteří se trápí nějakými zdravotními či obecně fyzickými problémy... S klienty odstraňuje i bloky, které jsou příčinou finanční disharmonie i jakékoli další obecně nepříjemné pocity - strachy, pocity samoty, nelásky, opuštění, zrady, viny, marnosti, beznaděje, zloby, smutku, lítosti atd. Do počátku tohoto roku vedla lidi na jejich cestě do pohody prostřednictvím Terapie Mysli, kterou sama vyvinula. Již v minulém roce ale jasně vnímala, že přijde něco - ač je to neuvěřitelné - ještě rychlejšího, efektivnějšího a pro lidi pohodlnějšího. A přišlo. Následkem vlastního, již velmi citelného pročištění - Terapií Mysli na sobě intenzivně pracovala po celou dobu i sama - se jí otevřela intuice i napojení. Díky tomu i díky obrovské zkušenosti s prací s myšlenkami a pocity mohla přijmout a rozvinout další dar, kterým nyní nově pomáhá všem, kteří jsou již skutečně připraveni opustit svou zátěž a nastoupit cestu do Lásky, Harmonie a Světla, tedy zpět k sobě. Tuto novou převratnou cestu do pohody nazvala Terapie Pocitu. Více se o ní dozvíte právě na avizovaném tematickém setkání.

A na závěr si dovolíme drobné naladění... Jsme nehmotné bytosti v hmotných tělech. Abychom naplnili svůj nejsilnější záměr, inkarnujeme se na planetě Zemi do mnoha různých životů v různých tělech - mužských i ženských - jimž přísluší rozdílné zkušenosti. Tato hmotná těla nám umožňují jedinečné prožitky, které se nám ne vždy líbí, ale které potřebujeme zažívat právě pro naplnění našeho záměru.

Hani Růžičková

www.terapiepocitu.cz

Moderované setkání s autorkou článku se uskuteční na festivalu Miluj svůj život v Praze v sobotu 17.2.2018 v Učebně B od 14.00 hod.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.