Anotace festival Miluj svůj život

Daniel Matoušů je celým svým životem provázen vesmírnými bytostmi. V jejich společnosti tvoří nejen svou profesi, ale vytváří svůj každodenní život.

Specializací a posláním je jeho jasnozřivost.

Tato schopnost přináší zájemcům pomoc zorientovat se ve svém soukromí, ve své profesi, může být nápomocna v hledání řešení pochybností a nejistot, které ztěžují životní cestu.

Daniel Matoušů se věnuje přednáškám, seminářůma výuce,nabízí poradenství, prezentuje vlastní cvičení DAM.

Seznámit se s ním můžete na www.danielmatousu.cz