Anotace festival Miluj svůj život

Buben provází člověka od chvíle, co se mohl nazývat člověkem. Slouží jako prostředek k uvolnění, přechodu do meditace, navození změněných stavů vědomí, pomáhá při komunikaci s bytostmi z jiných světů.

Budeme si povídat nejen o bubnu, ale i o nezbytné rovnováze v člověku i vesmíru, šamanech, andělech strážných, karmě, duchovní cestě, vědomé přítomnosti, synchronicitách, rituálech a o všem, co vás bude zajímat. Povídání budeme prokládat bubnováním.

Při závěrečném rituálu se při bubnování zaměříme na Matku Zemi, Čechy a Moravu a každý sám na úspěšné splnění svého úkolu v tomto životě.

Rituál „Zažehnutí Boží jiskry v člověku“

Když duše přichází do hmotného časoprostoru, plápolá jasným plamenem. Ten je postupně zanášen nesprávnou výchovou, stykem s ateistickou společností a přehnanou orientací na hmotné stránky života.

Rituál může způsobit opětovné vzplanutí, snadnější rozpoznání hlavního úkolu, který duše v tomto životě má, umožní lepší vnímání dějů a bytostí mimo tento hmotný svět a usnadní navazování kontaktů s nimi. Opět nám při tom pomůže buben.

Sam Modrý Medvěd - Od mládí mě zajímala příroda a národy, žijící s ní v těsném kontaktu, nejvíce Severoameričtí Indiáni. Ve třinácti letech jsem začal trampovat a trávit v lese nejen dny, ale i noci. Postupem doby přišlo týpí a táboření v indiánském stylu se všemi potřebnými doplňky – oblečení, výrobky ze dřeva, surové kůže, rohů, korálkové výšivky…

Po roce 1989 se mi hobby změnilo v celoživotní náplň i povolání. Posledních cca dvacet let se zabývám převážně výrobou tzv. šamanských či rámových bubnů. Zvuk bubnů má každý člověk v sobě. Je úžasné vidět, když někam přijedu a půjčím lidem bubny, jak se během pár minut rozpomenou a ze skupiny je kmen a rytmus je společnou řečí.

Buben hraje významnou úlohu i při rodinných konstelacích a muzikoterapii. Pomáhá v člověku uvolnit vnitřní dítě, které se v běžném životě nesnadno projevuje, přestože ho všichni v sobě mají – jde jen o to, jak hluboko…

Zkuste to, vezměte buben a zlehka si zaťukejte do rytmu, ať už o samotě doma v bytě nebo venku u ohně s přáteli.

Více na www.mato.cz