"Kniha Vám nabízí nahlédnutí do života ženy, kterou si mohou někteří lidé pamatovat jako úspěšnou modelku šedesátých let, jako krásnou herečku v některých filmech i jako tvůrkyni obrázků a obrazů vyzařujících láskyplné energie.
Namísto klasického životopisu Vám předkládá děje, které ji v životě ovlivnily a na jejichž nastavených podmínkách našla odvahu samostatně kráčet podle hlasu svého srdce. Nenechala se nikdy vmanipulovat do pocitu nesvobody a pokud ji cítila, neváhala dělat změny, které ji opět dovedly k volnosti a svobodnému rozhodování. Možná by byla mnohem slavnější, kdyby využila přízně mužů a jejich nabídek, ovšem za cenu ztráty vlastního myšlení a realizace svých projektů. Toto nebyla její životní cesta, proto rušila vše, co jí nějak omezovalo nebo spoutávalo. Nastavovala stále nové podmínky života a díky tomu má život naplněn mnoha zážitky (pozitivními i negativními) i mnoha setkáními s různými lidmi nejen v oblasti umění.
Situace, které zažila, předkládá jako „zrcadlení“, to znamená, na jejich příkladě rozumově zdůvodňuje, proč děj probíhal tak, jak probíhal, a hledá pozitivní nebo negativní dopad každého rozhodnutí. Na několika jejích příkladech můžete pochopit zákonitosti lidského bytí.
Je pouze na nás, nakolik pochopíme, proč prožíváme to, co prožíváme. Nepochopením si podmínky svého života ztěžujeme, pochopením si naopak mnoho ulehčíme. Někdy se „pochopením“vyhneme i nepříjemným situacím a dějům, které máme karmicky nastaveny do doby, než změníme svůj postoj k tomu danému, co se nám děje.
Pomoc „pochopit“ nabízí Jana na svých seminářích i individuálních terapiích, které ji kromě tvorby obrazů naplňují smysl jejího života. Jinými slovy – pomáhá lidem radou i krásou láskyplného pohlazení prostřednictvím svých obrazů.
Díky za každé snažení, které nastavuje v lidech pocit lásky, harmonie, radosti i pochopení vlastního smyslu bytí."

                                                                                                                                                                                                       Staňka Dvořáková

 

Jana Sedlmajerová

Vystudovala jsem Grafickou školu a celý život pracuji ve výtvarném odvětví. K tomu jsem se stala modelkou a hrála ve filmech. Nyní se věnuji tvorbě obrazů a pomoci lidem.

Láska k matce Zemi a vesmírné energii je mojí inspirací. Tvořím kombinovanou technikou plastické obrazy, zachycující jedinečné okamžiky života na Zemi prostoupené drahými kameny a přírodními materiály.

Za výtvarnou činnost jsem získala medaili Franze Kafky a cenu Františka Kupky.

 Vystavovala jsem v České republice jako například v Galerii Bratří Čapků a v Londýně.

Mé obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice, Kanadě, Německu, USA, Francii, Austrálii, na Filipínských ostrovech a v Brazílii.

 

Od 1978 členkou Českého fondu výtvarných umělců a vyznamenána čestným členstvím v WHO is WHO.

Celý dosavadní život mě naplňoval a stále naplňuje.