Cesta za Sluncem – kresebná relaxace 3.čakry

 

Vydejme se společně na cestu za Sluncem, za Sluncem v každém z nás, za naším vnitřním světlem, které nám svítí na cestu životem. Ukrývá se v oblasti energetického centra solárního plexu v tak zvané čakrové rovině Člověk, která společně s čakrou srdce je hnacím motorem pro naše bytí a zvládání každodenních problémů, nacházení správných rozhodnutí, je naší odvahou, originalitou a schopností soucítit s druhými. Míra přítomnosti naší vnitřní záře ovlivňuje naše vztahy s okolím, naši schopnost učit se a být otevřen všemu novému, schopnost regenerace našeho těla i bolestí duše, schopnost tvořit, rozumět dětským hrám a do pozdního věku si umět hrát. Světlo našeho energetického centra solar plexu, které já s oblibou nazývám MÉ MOCNÉ JÁ je zdrojem nekonečné síly a světlem pro všechny v našem okolí. Svým světlem denně dáváme najevo světu, jak se k nám má chovat, kolik lásky nám má dát a kolik od nás bude chtít si brát. To je to světlo, světlo, které překlene tmu, strach, bolest, utrpení, pochyby, zlobu, světlo, pro náš vnitřní i vnější svět, to je to světlo, to je to ,,světélko v nás“.To světlo je v každém z nás, dostáváš je do vínku, stáváš se prostředníkem, krásným světlonošem, s úkolem opatrovat to světlo a předávat je dál, říkám ve své knize a budu vás provázet na malé cestě za tím vaším světlem, abychom je ještě více rozzářili malou hudebně kresebnou meditací, kterou si vyzkoušíte. Vydáme se společně na cestu za Sluncem, probudíme a ozdravíme nekonečné světlo ve svém nitrua sílu mocného JÁ. Krásného a nezdolného JÁ, které zůstane vždy a za každých okolností samo sebou, nic a nikdo nebude moci zničit jeho identitu. Pojďte si vychutnat ten pocit, kdy budete sami sebou, v tomto okamžiku, v tomto dni, a věřím, že od této chvíle i v dalším životě.

Jako děti jsme všichni kreslili do sešitu, na chodník, na zeď, do sněhu, písku, a potom při přednáškách, schůzích, telefonování. Všude jsme nevědomě zanechávali otisky stavu naší duše v každém jedinečném okamžiku. Tato spontánní kresba je každému vlastní, každý z nás byl dítětem. V tomto skvělém okamžiku znovu probudíte ten pocit znovu objevení nekoneční moci svého MOCNÉHO JÁ, stanete se odolnějšími a nastolíte rovnováhu na všech úrovních svého bytí.

Vytvoříte  obrázek  svého světla a posílíte a uvedete do rovnováhy oblast  solar plexu, do takovéhostavu, jak se praví v mé knize v  meditaci Cesta za Sluncem: ,,Jsi plný Slunce, jsi nezdolný, silný, krásný, svěží, připravený lásku dávat i přijímat, soucítit s druhými i odpouštět. Ještě na závěr citace z mé knihy: „Je to důležité proto, abys zářil, aby tvé světlo neuhaslo a svítilo na cestu ostatním“. S sebou vezměte otevřené srdce, pastelky, bílý papír, tvrdší podložku.

Těším se na setkání na cestě za Sluncem a přeji nejen o prázdninách hodně šťastných cest!

www.pastelovysvet.cz