Naše cítění, mluvení, myšlení a jednání má své obsahy. Tyto obsahy zaznamenáváme do našeho vědomí, podvědomí, do orgánů i buněk našeho těla, do duše a do konstelací planet. Obsahy mohou být negativní, vyvolávající nemoci, nevolnost, starosti aj. a pozitivní, přinášející harmonii, tedy zdraví, také pocit radosti a štěstí a vnášejí moudrost do našeho jednání. Podle zákona stejné přitahuje stejné se k nám obsahy těchto záznamů opět vracejí jako účinky a tak např. v nemoci vytéká z duše disharmonie do těla. Jak můžeme každý den včas poznat tyto negativní záznamy a odstranit je s pomocí božské síly v nás a současně rozvíjet sebeléčivé síly? O tom všem si budeme povídat na našem společném setkání, na přednášce.