transcendentní terapie, Tanec 7 smyslů, mentální chirurgie, reiki

„Moje práce spočívá především v uzdravování lidí. Zároveň také chci umožnit lidem hluboké duchovní zážitky a ukázat jim, že to, o čem již celé věky hovoří mystici a moudří lidé světa, je skutečně pravda, kterou můžeme prožít právě teď. Chci otevřít modernímu člověku přitažlivou a jasnou cestu a dát mu vhodné nástroje, aby mohl žít šťastnější a láskyplnější každodenní všední život – v práci, ve vztazích, v materiální, sociální, osobní i duchovní oblasti. Každý totiž může být nadaný, autentický a láskyplný člověk, jehož duchovní hloubka může být na zjevné úrovni doprovázena po všech stránkách vydařeným životem.“

Ludmila je terapeutka, léčitelka a lektorka, zakladatelka Slunečního větru – centra zdraví a osobního rozvoje. Má čtrnáctiletou praxi jako psychoterapeutka v pražské psychiatrické nemocnici Bohnice, kde si našla svůj osobitý a jedinečný přístup k člověku. Jako léčitelka pracuje 20 let. Střípek její práce je zachycen v dokumentu ČT režisérky Theodory Remundové „Když v tom jedou ženy“. Je autorkou Tance 7 smyslů, kterým citlivě vede člověka k prastaré moudrosti a probuzeným samoozdravným procesům.

www.liduse.cz – pro lepší představu o mně www.slunecnivitr.cz – informace o mé práci