Martin Voráč přednáší na akcích Agentury ANO poměrně pravidelně. Obsah jeho témat vychází z Bible a na Písmo a osobní vztah s Bohem se odvolává. Jeho témata nejsou jen teorií, ale popisuje i praktické příklady z každodenní praxe věřícího člověka. Odpuštění vnímá jako základní kámen našeho života ve zdraví, radosti a dobrých mezilidských vztazích.