Kalendář akcí:

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

říj
27

27.10.2018 - 29.10.2018

lis
24

24.11.2018 - 25.11.2018

Již dvakrát jsme přijali pozvání na festival Miluj svůj život do Prahy, kde jsme prezentovali naši původní Slovanskou Kulturu. Těší nás vzrůstající zájem o naše dějiny a o pravdivější obraz života našich slovanských Předků.

Protože po pádu poslední velké svobodné Državy Velké Moravy bylo rozhodnuto o restartu evropské kultury na jiných základech, zůstalo jen velmi málo informací zachováno. Dnešní doba je společností výhradně zaměřenou na hmotný blahobyt a na technický pokrok, jež se stále více vzdaluje od souladu s přírodními zákony a od souladu s Matkou Zemí. Modlou současnosti je omezené vzdělání, vyhovující především zákonům peněžní společnosti.

Pojďme tedy odkrýt roušku posledních 1 000 let a podívat se nejméně do doby knížete Mojmíra I. a Rostislava. To, co je nám nyní skryto, je potřeba odkrýt a poskládat dochované střípky do smysluplnějšího obrazu našich dávných dějin. A vskutku byly velmi slavné!

Nastupující Západní civilizace šířila své hodnoty a principy nesmlouvavě a nejčastěji skrze kruté podmaňující války. Schovávala se za nastupující křesťanství, a přitom však šlo především o mocenské ovládnutí nezávislých Držav Slovanů. Výmluvné jsou mapy z doby impéria Římské říše a Marobudovy říše, kdy do roku 107 n.l. římské legie bezmocně přešlapovaly pod tokem Dunaje. Nad ním bylo stále území Slovanů, tedy svobodných Držav.

Bohatost a hojnost na našem území je stále dochována v několika tehdejších záznamů kupců a cestovatelů, kteří procházeli našim územím. Ve Slovanské kronice z roku 1170 popisuje své zážitky ze života u Slovanských kmenů kněz Helmold:

„… sám jsem zkusil, co jsem věděl z doslechu, že totiž žádný jiný národ si pokud se jedná o pohostinnost, nezaslouží větší uznání než Slované - ti jsou k hostům nezvykle velkorysí, u nich nikdo nesmí o pohostinství prosit.

A kdyby někoho usvědčili, že se zdráhá přijmout cizince, mohou mu vypálit dům i s veškerým majetkem. Provinilce veřejně potupí a opovrhnou jím, protože se nestyděl cizinci odepřít chléb…“

Naše dějiny jsou bytostně spojeny s naším vlastním světonázorem, ukrytým ve Védských textech, jež se znovu začínají v písemné podobě vydávat. Obsahují mnohou moudrost, jež často v poznání přesahuje tehdejší znalosti Západního světa.

Zkusme jen pro vzbuzení zájmu zmínit Hlas našich Předků, jenž stále zní jednoznačně a inspirativně:

„TAK HOVOŘÍME MY, ŽE MÁME PŘEKRÁSNÝ VĚNEC NAŠÍ VIERY A NEMÁME CO PŘIJÍMAT CIZÍ.“

V dávných Zápovědích našich Bohů najdeme mnohou, dnes již téměř zapomenutou moudrost, tedy naší, ne cizí. Připomeňme Přikázání Boha Dažďboga:

„VĚZTE, LIDÉ RODŮ RASY VELKÉ, ŽE JE TŘEBA SE S LÁSKOU A DOBROTOU CHOVAT KE VŠEMU ŽIVÉMU, VYTVOŘENÉMU NA MIDGRAD - ZEMI.“

Kdo se s úctou znovu obrací k moudrosti Předků, postupně bude aktivovat svou genetickou paměť. A s úžasem si uvědomí, že pomoc a vedení na duchovní Cestě přichází z Rodové paměti našich Předků. Je mnohem starší, než posledních tisíc let nadvlády společnosti západního typu. Jsme Slované, a Slovany budeme, jakož i naše území bylo tisíce let předtím slovanské a v Geniu Loci této nádherné krajiny české, moravské a slezské je toto uloženo.

Ing. Mojmír Mišun původem vystudoval elektrotechniku a několik let pracoval v tomto oboru a u počítačových firem. Posléze se deset let věnoval aktivně poradenstvím v oblasti zdravého způsobu života a Feng Shui. Osobní události způsobily návrat na rodné Valašsko a směřování k intenzivnějšímu zájmu o své původní kořeny a naší Slovanskou Kulturu.

Na festivalu Miluj svůj život v Plzni se na vás těšíme s programem „Slované dnešní doby“, který bude probíhat ve Venkovní zahradě v neděli 15.7.2018.

Současně Vás zveme  na Diskusní slovanské fórum „BUDOUCNOST 2018“ od 28. do 29. 4. 2018 do Vizovic.

Více o nás na webu SlovanskaKosile.cz

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 193 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život