Kalendář akcí:

čen
2

02.06.2018 - 03.06.2018

čec
13

13.07.2018 - 15.07.2018

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

Každý z nás si položil určitě alespoň jednou v životě tyto otázky: Kým doopravdy jsem? Nebo: Co doopravdy chci? Téma vlastního sebepoznání je tak důležité, že bychom se jím měli zabývat vážně všichni. Nejen my dospělí, ale měli bychom k dobrému sebepoznání vést i své děti, včetně dětí na školách. Já sama jsem začala s pečlivým poznáváním sama sebe ve svých 26 letech. Dnes je mi 53 let a vedu k dobrému sebepoznání i druhé lidi již 20 let.

Abychom se mohli dobře poznat, měli bychom vědět, z čeho se vlastně naše povaha skládá. Naše povaha se skládá z oblasti myšlení, z oblasti komunikace, z oblasti emocí i z oblasti konkrétních činů. Chceme-li se dobře poznat, měli bychom tyto části povahy jednu po druhé pečlivě analyzovat. Pokud toto učiníme, dospějeme k velmi dobrému sebepoznání, které nám následně pomůže v mnoha směrech života (s výběrem školy, s výběrem povolání, s výběrem partnerů, životního stylu i koníčků, ale také s každodenními volbami, které musíme neustále činit).

Pro mnoho lidí ale není snadné dospět vlastním úsilím k dobrému sebepoznání. Proto hledají pomoc u druhých. To ale není vůbec třeba, když budou znát systém, jak sami sebe analyzovat. A protože já jsem velký analytik, a navíc analytik hodně pečlivý, napsala jsem na toto téma knihu, která má stejný název jako tento článek, kde vedu čtenáře krok za krokem k tomu, aby svou povahu systematicky poznávali. A protože každá oblast naší povahy se skládá vždy z kladů, slabin i bloků, je třeba v každé oblasti rozebrat všechny tyto body, a pak opět vše poskládat v jeden uspořádaný a přehledný celek.

A protože jsem chtěla čtenářům práci ještě víc usnadnit, aby nemuseli na vše přicházet sami, napsala jsem u všech oblastí i odpovědi, a na čtenářích jen bude, aby vše pečlivě četli a pravdivě si odpovídali. Odpovědi jsem napsala ke všem oblastem proto, aby lidé věděli, jaké jednání do jaké oblasti patří a zbytečně v tom nechybovali. Uvedu příklady, abyste věděli, co tím myslím.

Řeknete o sobě například, že jste rychlí a pohotoví. To ale nestačí a nic z toho o sobě pořádně nezjistíte. Abyste správně odpověděli, je třeba konkretizovat, kde jste rychlí a pohotoví. V oblasti myšlení? V oblasti komunikace? V oblasti konkrétního konání? Pokud si přesně neodpovíte, nebudete vědět, kde máte tuto schopnost využívat, protože například pohotovost v myšlení nebo v oblasti komunikace budete využívat v jiných oblastech než pohotovost v oblasti konkrétních činů, kterou můžete využít například v oblasti sportu i jinde.

To samé platí pro oblast slabin. Když o sobě řeknete, že jste líní, co tím přesně myslíte? Jde o lenost v oblasti myšlení? Nebo jde o lenost v oblasti konkrétních činů, kdy se například kvůli tomu vyhýbáte práci? V tom jsou obrovské rozdíly, a teprve jasným pojmenováním věcí začnete chápat, co přesně máte rozvíjet, nebo naopak měnit.

Vidíte, jak důležité je jasné rozlišování i jasné pojmenovávání? A právě tyto pečlivé přístupy vás k dobrému sebepoznání vždy dovedou.

Na závěr se s vámi rozloučím těmito slovy: Kvalitní poznání vlastní povahy je základem veškerého dalšího životního směřování. Proto vám na závěr mého psaní i já přeji, aby vám tato kniha byla při poznávání sebe dobrým průvodcem a co nejvíce vám pomohla.

Přeji vám krásné vánoční svátky i hodně štěstí v životě.

Miroslava Holoubková

Autorka článku bude na toto téma přednášet na festivalu Miluj svůj život v Praze v sobotu 17.2.2018 v Učebně A od 13.00 hod.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 606 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život