Kalendář akcí:

čen
2

02.06.2018 - 03.06.2018

čec
13

13.07.2018 - 15.07.2018

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

říj
27

27.10.2018 - 29.10.2018

Každá doba, ať již kratší, nebo delší má svou vlastní energii. Tato energie se pokaždé liší od té předchozí i nastávající a má své osobité aspekty, kvality, úkoly a poslání. A rovněž svá úskalí a překážky, které však není nemožné překonat. Třeba se vyrovnat se svými starými i aktuálními strachy, s výčitkami svědomí a pocity viny. Jedním z poselství světelných bytostí pro podzim tohoto roku je, že bychom měli v sobě najít svou vlastní vnitřní sílu a zbavit se strachu nebo dokonce zábran před přijímáním podpory a pomoci od jiných.

V posledních týdnech byla energetická náročnost kladená na nás na všechny velmi vysoká, takže se mnozí mohli cítit vyčerpaní a unavení. Navzdory tomu však někteří z nás nemohli klidně a hluboce spát, a tím pádem nabrat jak sílu fyzickou, tak tu kýženou vnitřní, která je tématem podzimu. Tělo mohlo reagovat pocity nepohodlí, bolestmi a nemocemi, kupříkladu infekčními. Proto naši průvodcové kladou teď důraz na to, abychom tělo všemožně podpořili a posílili, a také se znovu a znovu zaměřovali na nalezení klidu, na relaxaci, odpočinek, a snad i hlubší meditace. V soustředěném stavu klidu, podpořeném esencemi světelných bytostí, můžeme lépe pochopit a uvidět, co máme dělat a která rozhodnutí jsou vhodná, která naopak nikoli.

Až do zimního slunovratu podporují světelné bytosti jakékoli smysluplné projekty a plány a mohou nás doslova zahrnout různorodýmipříležitostmi či šancemi. Kroky a rozhodnutí spojené s našimi projekty by však neměly být činěny zbrkle, nýbrž by měly být „testovány“ jak racionálně, tak za pomoci intuice. Získáme tak výraznou podporu skrze impulzy z vyšších úrovní i vlastního nadvědomí. Namísto toho, abychom se neustále zaměřovali pouze na své plánování, měli bychom častějizvažovat, co je důležité právě teď, v tomto konkrétním okamžiku, a omezit se především na to, co je v této chvíli to nejnutnější a nedělat toho najednou příliš mnoho. Bude velice prospěšné se každý den zeptat: Co mám dělat právě teď? Co právě teď dělat můžu? Co chci opravdu upřednostnit? Co je pro mě už příliš, ačkoli jsem si to naplánoval/a? Co bych mohl/a odložitna později bez toho, aby to mé projekty ohrozilo?

Letos je v podzimních měsících zásadní taktéž vzájemná spolupráce. Zbavíme-li se strachu se sdílení svých idejí, podnětů a z lnohodnotné kooperace, dočkáme se opory od ostatních. Budou ochotni nás zastoupit a získáme od nich užitečné rady, návody, nápady. Důvěřovat a dokázat požádat o pomoc je důležité nejen pro náš vlastní pokrok, ale i pro úspěchnašich plánů a projektů. Měli bychom však důkladně zvažovat, s kým chceme a budeme spolupracovat a sdílet své záměry a sny. Světelné bytosti vás mohou podpořit - kromě jiného - také prostřednictvím užití esencí nabitých jejich povznášející energií. Třeba u výše zmíněného rozhodování vám až do konce letošního roku ulehčí v pochybnostech neuvěřitelně silná esence speciálně určená pro celý tento rok. Rovnováhu mezi aktivitou a relaxací vám umožní nastolit ohnivá živlová esence.

Učinit konkrétní kroky v rámci vašich projektů vám pomůže jak již uvedená mixtura pro tento rok, tak esence křišťálového paprsku stvoření. Jak jste si možná všimli, téma podzimu se, ačkoli snad jen okrajově, dotýká vašich nepodložených strachů a někdy možná i výčitek spojených s tím, zda máte nebo nemáte právo následovat své sny a plány.

Nejen tohoto typu strachů a pocitů viny se bude týkat program vynikajícího zahraničního lektora, Gerharda K. Pierotha, který kromě svých hlubokých znalostí a zkušeností používá esence nabité energií světelných bytostí.

Bude se konat na výstavě Ezotera v Praze v neděli 26.11.2017 v Učebně A od 10.00 hod.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 91 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život