• icon Festival Miluj svůj život
  • icon Ezotera prodejní výstava
  • icon Noviny Ezotera
image Miluj svůj život Praha

27.-29.10.2017
50. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů program
image Ezotera Praha

16.9.–17.9.2017
prodejní výstava zdravého životního stylu program
image Informační noviny Ezotera Informace o našich akcích a nových esoterních směrech ke stažení zde

„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“ Honoré de Balzac

Svět se postupně mění. Vracíme se k původním rytmům života a přirozenému způsobu bytí, k němuž kromě mnoha jiných věcí patří cyklické či jiné, menší či větší ženské rituály, též bohyně uctívané ženami po celá tisíciletí, a dále také andělé. Prostřednictvím účasti na obřadech s anděly a bohyněmi se stáváme součástí velkého transformačního procesu a diváky nového úsvitu „božské“ ženskosti. Andělské rituály a alchymie pro ženy jsou návratem k posvátnému ženství a k bohyni v nás, v našich srdcích, opětovným plným naladěním na milující srdce Země, v němž sídlí její andělští strážci, zejména archandělé Sandalfon a Uriel.

Proč spojení žena a anděl? Andělské rituály pro ženy jsou jako putování do ztraceného světa, do dimenzí, z nichž se můžeme vracet s novým „jménem“. Jménem pro sebe, ale především pro naši Velkou Matku, planetu Zemi; jménem, které je léčivým elixírem, podobně jako v Nekonečném příběhu nové jméno pro Dětskou císařovnu. Ženský rituál, podpořený mocnou, byť něžnou energií andělů, je snímáním závoje z obličeje bohyně. Za závojem najdeme laskavý úsměv a vlídný pohled, skrze jehož hloubku vzlétneme na perutích božské a andělské lásky k třpytivým hvězdám všech dimenzí Univerza stejně, jako to činí andělé.

Podle Bruce Lincolna, profesora dějin náboženství na Univerzitě v Chicagu, zabývajícího se velice důkladně rituály a mytologií, téměř všechny rituály „mění lidi, nahrazují staré role, postavení a identity novými“. Tvrdí také, že ženské rituály mají důležitý prvek, který ty ostatní postrádají - se zasvěcenou osobou se mění i sám vesmír. A vesmír je nekonečný časoprostor, v němž nedlí jenom bohové a bohyně, nýbrž také andělé, kteří mohou měnit nejenom Univerzum, nýbrž i naše vlastní životy, propojené s osudy ostatních žen, také však všech lidí.

V každé ženě se skrývá anděl, ať navenek působí, jak chce nebo jak se nám jeví. Možná to není vždy anděl nebeský, ale v každém případě tzv. anděl pozemský. Anděly nepřipomínají pouze některé ženy, nýbrž i Bohyně, s nimiž se ztotožňovaly jako se svým božským předobrazem a k nimž se upínaly mnohé ženské rituály a obřady. Některé bohyně charakterizuje stejně jako anděly symbol křídel, pravděpodobně pro nás nejvýznamnější črta, podle které andělské bytosti rozeznáváme. Křídla bohyň ukazují, tak jako u andělů, na schopnost překonat omezení prostoru a času. Bohyně však nemusí mít nevyhnutelně křídla, aby byly spojovány s anděly. Ženský aspekt božství nemá vůbec daleko od milujícího světa andělů, zejména svou bezpodmínečnou láskou, pochopením a soucitem. Propojením hájemství obou můžeme v průběhu rituálů zesílit jeho účinek a působení na všech žádoucích rovinách.

Ženských rituálů existuje nepřeberné množství. Mohou být velice podobné napříč různými kulturami, dokonce mohou být takřka totožné. Leckdy se však od sebe zásadně liší a ničím nepřipomínají ženské obřady jiných etnik.

Andělské rituály mají v porovnání s dalšími obřady zcela specifický charakter a průběh. Bez ohledu na tento rozdíl, anebo snad právě kvůli němu, také mnoho mystiků a mágů evokovalo anděly v rámci různých magických obřadů. Často je přivolávali ke své transformační práci alchymisté. U mnoha klasických rituálů, též ženských, se přivolávají minimálně čtyři z nich - archandělé Michael, Rafael, Gabriel a Uriel, jakožto strážcové čtyř světových stran a živlů, poměrně důležitého prvku jakékoli, nikoli pouze andělské alchymie.

Andělé, a to nejenom jako ochranné bytosti dohlížející na pozitivní a laskavý průběh ženských rituálů, dovedou také skrze posvátné obřady zprostředkovat poznání, z něhož můžeme čerpat u zhotovování různých andělských esencí a jiných energetizovaných přípravků. Ty můžeme pak zpětně velice dobře použít právě u různých andělských rituálů týkajících se světa žen a jejich bohyní, třeba v rámci sezónních, přechodových a jiných obřadů. Příprava andělských esencí, směsí a olejů je jakýmsi druhem andělské alchymie, která může v rámci a skrze andělské rituály pro ženy - ať už jde o obřady sezónní, lunární, živlové, situační, léčebné či rodinné - nastolit báječnou a duši, srdce i tělo oblažující harmonii.

Na mé přednášce v rámci květnové Ezotery se dozvíte mnohem víc o andělských rituálech a andělské alchymii pro ženy, prospěšné však nejenom pro ně, nýbrž pro všechny, dospělé i děti.

 

Judita Peschlová

 

Autorka článku bude přednášet na toto téma na výstavě Ezotera v Praze v sobotu 20.5.2017 v Tělocvičně od 14.00 hod. a dále také na festivalu Miluj svůj život v Plzni v sobotu 8.7.2017 v Učebně A od 15.00 hod.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

 

  • Videa
  • Fotogalerie
  • Externí fotogalerie
image

Reportáž do zpravodajství RT TV

Shrnutí programu prodejní výstavy EZOTERA září 2014 - reportáž do zpravodajstvi televize RT TV CZ.
Reportáž do TV

REGIONALNÍ TELEVIZE CZ

EZOTERA 20.-21.9.2014

Spustit video


image

Reportáž z festivalu Miluj svůj život

Reportérka internetové televize Příznaky transformace Ava Chrtková a její rozsáhlá reportáž z festivalu MSŽ Plzeň 4.-6.7.2014.
Videoreport

Youtube kanál

Příznaky transformace

Spustit video


image

Videopozvánka na akci

Video pozvánka na festival Miluj svůj život 2012.
Shrnutí teze festivalu

Youtube kanál

festival MSŽ

Spustit video

image

festival Miluj svůj život

Fotogalerie z festivalu Miluj svůj život.
foto Ava Chrtková a Jan Salakvarda

mezinárodní festival

duchovních směrů

Vstup do galerie


image

EZOTERA prodejní výstava

Fotogalerie z prodejní výstavy EZOTERA..
Archiv agentury ANO

prodejní výstava

pro vás

Vstup do galerie

image

Miluj svůj život, festival Ezotera 26.-28.10.2012

Fotografie nadšence pana Klouby z Miluj svůj život, festival Ezotera 26.-28.10.2012.
Autor fotografií KLOUBA foto

kanál RAJČE idnes

Klouba

Prohlédnout


image

Miluj svůj život 2013

Další umělecké fotografie z nadšeného návštěvníka festivalu Miluj svůj život 2013.
Autor fotografií LUCKY MOUSE

kanál RAJČE idnes

LuckyMouse

Prohlédnout